Các thương vụ M&A doanh nghiệp tiêu biểu 2016-2017

0
19

Trong quý I/2017, tổng giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 1,1 tỷ USD, bằng 75,6% mức bình quân quý của năm 2016.

Theo tài liệu M&A Việt Nam Forum 2017, năm 2016, tổng giá trị M&A tại Việt Nam đạt 5,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng trưởng gần 12% so với năm 2015.

Và trong quý I/2017, tổng giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 1,1 tỷ USD, bằng 75,6% mức bình quân quý của năm 2016.

Lĩnh vực sôi động nhất năm 2016 là ngành bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng và ngành bất động sản. Bên cạnh đó, tài chính ngân hàng cũng trở lại với những thương vụ trong ngành bảo hiểm và tài chính tiêu dùng.

Nguồn: Phan Tùng – ndh.vn

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here