Biểu phí dịch vụ tại HSC

0
61
Biểu phí dịch vụ tại HSC

Phí giao dịch môi giới

DỊCH VỤ MỨC PHÍ
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ Theo tổng giá trị giao dịch trong ngày
1 Dưới 100 triệu đồng 0,35%
2 Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 0,30%
3 Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0,25%
4 Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0,20%
5 Từ 1 tỷ đồng trở lên 0,15%
Trái phiếu  0,1 %

Phí lưu ký

DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1 Lưu ký chứng khoán chuẩn bị niêm yết Miễn phí
2 Lưu ký chứng khoán trong tài khoản 0,4 đồng / cổ phiếu, chứng chỉ quỹ / tháng
3 Lưu ký trái phiếu trong tài khoản 0,2 đồng / trái phiếu / tháng
4 Chuyển khoản để tất toán tài khoản 0,5 đồng / chứng khoán / 1 lần chuyển khoản / 1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng / 1 lần / 1 mã chứng khoán)

Phí thanh toán

DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1 Thanh toán cổ tức Miễn phí.
2 Chuyển tiền trong cùng hệ thống Miễn phí.
3 Chuyển tiền ngoài hệ thống Theo biểu phí của ngân hàng thanh toán.

Phí dịch vụ khác

DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1 Sao kê chi tiết giao dịch
Trong vòng 12 tháng tính đến tháng hiện tại Miễn phí
Sau 12 tháng tính đến tháng hiện tại 10,000 đồng/tháng trên mỗi loại sao kê
2 Xác nhận số dư tài khoản (bằng tiếng Việt/ tiếng Anh) hoặc xác nhận số dư theo yêu cầu riêng của khách hàng
Một bản xác nhận 50,000 đồng/bản xác nhận
Từ hai bản xác nhận trở lên 10,000 đồng/bản sao tiếp theo
3 Yêu cầu gửi sao kê về địa chỉ liên lạc đã đăng ký với HSC: 10,000 đồng/lần
4 Yêu cầu sao lục chứng từ
  Chứng từ giao dịch đến 12 tháng 50,000 đồng/chứng từ
  Chứng từ giao dịch trên 12 tháng 100,0000 đồng/chứng từ
5 Xác nhận phong tỏa / giải tỏa cổ phiếu cầm cố / repo: 100.000 đồng / bản
6 Chuyển khoản chứng khoán cho/biếu/tặng 0,2% x mệnh giá x khối lượng
7 Chuyển nhượng không qua sàn giao dịch
7.1 Đối với nhà đầu tư trong nước và cá nhân nước ngoài
  Trường hợp HSC hỗ trợ thủ tục cho bên chuyển nhượng – Phí VSD: 0,1% giá trị giao dịch – HSC thu hộ Trung tâm lưu ký VN
– Thuế: theo quy định pháp luật
– Phí dịch vụ: 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng, tối đa 10.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ chuyển nhượng)
  Các trường hợp khác 0,1% x giá trị giao dịch
7.2 Đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài: phí theo thỏa thuận

Biểu phí này chỉ đựơc áp dụng tại Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và có thể đựơc thay đổi tùy theo từng thời điểm.

Nguồn: HSC

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với tôi qua:


Mr Mạnh

SĐT/Zalo: 0983.63.83.99

Skype: manh.nviet

Email: manh.nviet@gmail.com

Website: dautu-chungkhoan.com

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here