Ghi nhận tại ĐHCĐTN của GMD (Khả quan) của HSC (26.5.2017)

0
13
Ghi nhận tại ĐHCĐTN của GMD (Khả quan) của HSC (26.5.2017)

Ghi nhận tại ĐHCĐTN – GMD (Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN năm 2016 vào ngày hôm nay. Các cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các nội dung.

Kết luận nhanh. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý là 50.728đ. Cổ đông đã thông qua nội dung chuyển đối trái phiếu phát hành cho VIG; mở đường cho khả năng bán 38% cổ phần cho người mua Hàn Quốc như đã đề cập hôm qua. HSC dự báo LNST năm 2017 đạt 555 tỷ đồng (tăng trưởng 27%). Lợi nhuận thực hiện trong năm nay và năm sau có thể cao hơn kỳ vọng nếu công ty bán được một số tài sản có lãi. Trên thực tế hôm nay chúng tôi thấy có tin đồn là GMD sẽ bán CTCP Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept và ghi nhận 100 tỷ đồng lãi. Tất nhiên là tin đồn này chưa được xác nhận. Trong khi đó, các mảng chủ chốt là cảng biển và logistic đều tăng trưởng ổn định.

 – GMD đặt kế hoạch LNTT năm 2017 tăng trưởng 10%.

–  Ngoài Cảng Hoa Sen Gemadept, có thể GMD còn hoàn tất bán một số tài sản và hạch toán lãi trong năm nay;

 •  Chuyển nhượng 15% vốn còn lại tại Công ty TNHH CJ Việt Nam (sở hữu tòa nhà Gemadept Tower) và ghi nhận 100 tỷ đồng lợi nhuận.
 •  Bán 51% cổ phần tại CTCP Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept và ghi nhận 100 tỷ đồng lãi.
 •  Bán 51% cổ phần công ty sắp thành lập là Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding và Công ty TNHH Tiếp vận Gemadept Holding với tổng giá trị chuyển nhượng là 125 triệu USD.

 – Cổ tức tiền mặt 100% nếu công ty hoàn tất các thương vụ thoái vốn trong năm nay.

 Dưới đây là ghi nhận chính của chúng tôi tại Đại hội.

Công ty đặt kế hoạch LNTT tăng trưởng 10% – Cho cả năm 2017, GMD đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.800 tỷ đồng (tăng trưởng 1%) và LNTT đạt 530 tỷ đồng (tăng trưởng 10%).     

Thông qua kế hoạch phát hành phát hành 109 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu phát hành cho VIG và sẽ đáo hạn trong năm nay – Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành 109 triệu cổ phiếu; tương đương 61% số lượng cổ phiếu lưu hành để phục vụ cho việc chuyển đổi trái phiếu phát hành cho Vietnam Investment  Fund II- VI Fund II với giá chuyển đổi là 10.640đ/cp.

Vào ngày 15/8/2012, GMD đã  phát hành 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho VIG Fund II. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất cố định là 6%/năm với lãi được thanh toán khi đáo hạn (ngày 15/8/2017). Giá chuyển đổi là 10.640đ; bằng 88% thị giá bình quân là 12.091đ sau khi điều chỉnh pha loãng do phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ESOP từ 15/7 đến 15/8/2012. Như đã đề cập hôm qua, thị trường có tin đồn là người mua có thể trả tới 57.000đ để mua cổ phần của VIG tại GMD sau chuyển đổi trái phiếu. Tương đương cao hơn 32,6% so với thị giá cổ phiếu hiện tại.

 Thông qua kế hoạch thoái vốn các mảng kinh doanh không chủ chốt và mảng logistic – Cổ đông đã thông qua đề xuất bán cổ phần tại tại các công ty cao su, Cảng Gemadept – Hoa Sen và Gemarlink. Ngoài ra, tại Đại hội cổ đông còn thông qua kế hoạch tìm kiếm NĐT chiến lược cho mảng vận tải biển và  logistic. Chúng tôi được biết GMD cần một lượng vốn lớn cho các dự án cảng gồm Nam Hải Đình Vũ và Gemarlink. Do vậy, công ty sẽ bán bớt vốn ở mảng logistic để có tiền đầu tư dự án mới.

 GMD có khả năng hoàn tất việc thoái vốn một số khoản đầu tư và ghi nhận lợi nhuận lớn trong năm nay. Cụ thể:

 • Chuyển nhượng 15% vốn còn lại tại Công ty TNHH CJ Việt Nam (sở hữu tòa nhà Gemadept Tower) và ghi nhận 100 tỷ đồng lợi nhuận – Vào năm 2014, GMD đã bán 85% cổ phần Gemadept Tower cho CJ Group. Quy mô thương vụ chuyển nhượng là 45 triệu USD; tương đương 936 tỷ đồng. Giá trị sổ sách của 85% cổ phần GMD Tower trên bảng cân đối kế toán là 215 tỷ đồng; theo đó công ty đã hạch toán 617 tỷ đồng lãi trước thuế vào doanh thu HĐ tài chính năm 2014.
 •  Bán 51% cổ phần tại CTCP Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept và ghi nhận 100 tỷ đồng lãi. Công ty này được Tập đoàn Hoa Sen – HSG (sở hữu 45%); Gemadept (sở hữu 51%) và các thành phần khác (sở hữu 4%) thành lập vào năm 2008với vốn điều lệ là 140 tỷ đồng. Công ty cho biết đã ký hợp đồng ghi nhớ với HSG và người mua về việc bán cổ phần của GMD và HSG tại CTCP Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept. Công ty cho biết giá trị thương vụ là 170 tỷ đồng và GMD sẽ ghi nhận 100 tỷ đồng lãi.

 + Bán 51% cổ phần công ty sắp thành lập là Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding và Công ty TNHH Tiếp vận Gemadept Holding. GMD cho biết người mua đang trả giá là 125 triệu USD để mua 50% cổ phần 2 công ty. Nếu thương vụ thành công, toàn bộ lãi thu về sẽ được dùng để trả cổ tức với tỷ lệ 85% mệnh giá. Theo đó chúng tôi ước tính các thương vụ bán cổ phần này có thể đem lại khoản lãi khoảng 2.400 tỷ đồng. Công ty cho biết những thương vụ này có thể sẽ hoàn tất vào tháng 7 hoặc tháng 8/2017.

+ Bán 51% cổ phần công ty sắp thành lập là Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding (GMD nắm 100% cổ phần). GMD sẽ thành lập công ty này trong năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển (hiện đang do công ty mẹ thực hiện). Chúng tôi ước tính mảng vận tải biển đem lại 800 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương 21% tổng doanh thu thuần của GMD nhưng lợi nhuận lại không đáng kể.

 + Bán 51% cổ phần công ty sắp thành lập là Công ty TNHH Tiếp vận Gemadept Holding (GMD nắm 100% cổ phần). GMD cũng sẽ thành lập công ty này trong năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực logistic.

 + Hiện mảng logistic đang do Công ty TNHH Một thành viên tiếp vận Gemadept thực hiện. Công ty TNHH Một thành viên tiếp vận Gemadept thuộc sở hữu 100% của GMD và có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kho bãi, giao nhận vận tải, vận tải hàng dự án, vận chuyển nội địa và làm thủ tục thông quan. Chúng tôi ước tính trong năm 2016 công ty này đóng góp khoảng 1.185 tỷ đồng doanh thu thuần (bằng 32% tổng doanh thu thuần) và 65 tỷ đồng LNST (bằng 15% tổng LNST) cho GMD. Chúng tôi ước tính EPS năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên tiếp vận Gemadept là 3.255đ.

Các khoản đầu tư khác được đề xuất thoái vốn sẽ cần nhiều thời gian hơn. Cụ thể:

 • Bán 51%-100% cổ phần của GMD tại các công ty cao su. Chúng tôi lưu ý rằng GMD trước đó đã thành lập 3 công ty gồm CTCP Hòn Ngọc Thái Bình Dương, CTCP Hoa Sen Thái Bình Dương và CTCP Niềm kiêu hãnh Thái Bình Dương (GMD sở hữu 100%) với vốn điều lệ lần lượt là 587 tỷ đồng, 790 tỷ đồng và 92 tỷ đồng. Ba công ty này vận hành 3 dự án cao sau tại Campuchia. Đến cuối Q1/2017, GMD đã đầu tư 1.562 tỷ đồng vào mảng cao su này, tương đương 15% tổng tài sản của GMD. GMD dự kiến mảng này sẽ bắt đầu đem lại lợi nhuận vào cuối năm 2018 nhưng không đáng kể. Từ năm 2011, đến cuối năm 2016, GMD đã trồng khoảng 10.000 ha cao su (tổng diện tích là 28.138 ha).
 •  Bán 25% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link (Gemalink). GMD thành lập và sở hữu 75% cổ phần công ty này còn khách hàng của GMD là CMA-CMG sở hữu 25% cổ phần còn lại. Gemalink có vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng. GMD đã tìm kiếm đối tác để bán 25% cổ phần Gemalink với giá trị 482,4 tỷ đồng (30 triệu USD) kể từ 2011. Cảng Gemalink sẽ là cảng lớn nhất tại vùng cảng biển sâu Cái Mép – Thị Vải. GMD ban đầu dự kiến sẽ xây dựng cảng này theo hai giai đoạn như sau;

 + Giai đoạn 1: Xây dựng một bến tàu dài 800m để tiếp nhận tàu lớn và một bến đậu dài 260m với sân container rộng 33 ha. Công suất của cảng trong giai đoạn 1 là 1,4 triệu TEU/năm. Vốn đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1 là 345 triệu USD.

 + Giai đoạn 2: GMD sẽ tiếp tục mở rộng thêm 2 bến tàu và mở rộng khu vực sân sau. Sau khi giai đoạn 2 hoàn thành, cảng sẽ có bến tàu chính dài 1.150m và bến đậu bên cạnh dài 400m trên tổng diện tích 72 ha. Cảng có thẻ tiếp nhận các tàu lớn có trọng tải lên tới 200.000 DWT với công suất thiết kế cho toàn bộ giai đoạn này là 2.6 triệu TEU/năm. Tổng vốn đầu tư ước tính cho Giai đoạn 2 không được công bố.

Dự án Cảng Gemalink sẽ được tái khởi động vào tháng 6/2017 – GMD đã giãn tiến độ thi công Cảng Gemalink từ tháng 1/2012. Đến cuối năm 2014, tổng tiến độ dự án Giai đoạn 1 thực hiện hơn 39% khối lượng. Về cơ bản, công tác gia cố đất nền đã được thực hiện cho hầu hết các khu vực. Tuy nhiên công ty vẫn chưa tiến hành xây dựng. Sau khi được tái khởi động, có thể sẽ mất 39 tháng để hoàn tất Giai đoạn 1. Hiện tại, dự án đang được tiến hành nghiên cứu khả thi trở lại.

Chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100% nếu hoàn thành các thương vụ thoái vốn – Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2016 là 15%. Ngoài ra, công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt là 85% mệnh giá nếu hoàn thành các thương vụ thoái vốn. GMD cũng cho biết toàn bộ lãi thu về từ bán cổ phần Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding và Công ty TNHH Tiếp vận Gemadept Holding sẽ được dùng để trả cổ tức.

 HSC dự báo cho năm 2017 GMD sẽ đạt doanh thu 3.921 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và LNST đạt 555 tỷ đồng (tăng trưởng 27%) dựa trên những giả định sau;

 • Doanh thu của mảng hoạt động cảng biển sẽ tăng nhẹ 1,4% đạt 1.657 tỷ đồng. Chúng tôi giả định lượng hàng hóa qua cảng đạt 1,375 triệu TEU (tăng 8%) và 1,275 triệu tấn (tăng 2%). Chúng tôi cũng giả định phí dịch vụ cảng biển tại cảng Nam Hải sẽ giảm 3% do nhu cầu đối với cảng thượng nguồn giảm. Phí dịch vụ cảng biển ở các cảng khác (Nam Hải Đình Vũ, Phước Long, Dung Quất) sẽ ổn định.

 + Hàng hóa vào cảng tăng 10% đạt 577.500 TEU tại cảng Nam Hải Đình Vũ và giảm 10% đạt 198.000 TEU tại cảng Nam Hải. Do các tàu di chuyển từ cảng thượng nguồn về cảng hạ nguồn ở Hải Phòng.

 + Hàng hóa xử lý tại Phước Long ICD tăng 13% đạt 600.000 TEU nhờ công suất của cảng này sẽ tăng thêm 30%.

 + Hàng hóa vào cảng Dung Quất tăng nhẹ 2% đạt 1,275 triệu tấn nhờ sản lượng hàng dăm gỗ tăng dần.

 + Doanh thu từ mảng logistic tăng trưởng 7% và đạt 2.264 tỷ đồng nhờ trung tâm phân phối Hậu Giang đi vào hoạt động, từ đó tăng công suất phân phối hàng hóa thêm 15%.

 + Tỷ suất lợi nhuận gộp dự báo sẽ giữ nguyên ở mức 27% và theo đó, lợi nhuận gộp dự báo đạt 1.045 tỷ đồng (tăng trưởng 3%).

 •  Lỗ tài chính thuần giảm còn 94 tỷ đồng. Chúng tôi giả định khoản vay 40 triệu USD từ Vietnam Investment Fund II, L.P sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu trong Q2 hoặc Q3/2017. Do đó, lỗ tỷ giá thuần sẽ giảm về không.
 •  Đóng góp từ các công ty liên kết tăng – Chúng tôi giả định SCSC và các công ty liên kết sẽ đóng góp 73 tỷ đồng (tăng trưởng 44%) vào lợi nhuận của GMD. Chúng tôi dự báo doanh thu của SCSC sẽ tăng trưởng 34% và LNST tăng trưởng 34%.
 •  Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/ doanh thu giữ nguyên ở 9,9%.
 •  Lợi nhuận khác là 4 tỷ đồng (năm ngoái lỗ 93 tỷ đồng). Chúng tôi giả định, trong năm 2017, GMD sẽ không ghi nhận bất kỳ khoản lỗ lớn nào liên quan đến các hoạt động khác như trong năm 2016.

Nhìn chung, chúng tôi dự báo LNTT năm 2017 đạt 642 tỷ đồng (tăng trưởng 34%) trong khi LNST đạt 555 tỷ đồng (tăng trưởng 27%) do thuế suất thuế TNDN tăng từ 8,6% lên 13,5%. Nếu loại bỏ lợi nhuận khác, LNTT dự báo đạt 638 tỷ đồng (tăng trưởng 11%). HSC dự báo EPS cơ bản 2017 là 2.470đ, theo đó P/E cơ bản dự phóng là 17,4 lần. Trong khi đó, EPS 2017 điều chỉnh pha loãng với giả định chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 1.537đ, theo đó P/E dự phóng là 27,98 lần.

Lưu ý là dự báo của chúng tôi chưa bao gồm lợi nhuận từ thoái vốn. Nếu bao gồm lợi nhuận từ các thương vụ thoái vốn như ước tính trên, LNTT sẽ đạt 3.242 tỷ đồng (tăng trưởng 575%) và LNST sẽ đat 2.635 tỷ đồng (tăng trưởng 500%). EPS 2017 sẽ là 13.136đ, theo đó P/E dự phóng là 3,27 lần trong khi đó EPS 2017 điều chỉnh pha loãng với giả định chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiều là 8.176đ, theo đó P/E dự phóng là 5,26 lần.

Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Khả Quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GMD là 50.728đ. Lợi nhuận của công ty trong năm nhiều khả năng sẽ tăng rất mạnh nhờ thoái vốn có lãi. Trong khi đó, các mảng chủ chốt là cảng biển và logistic đều tăng trưởng ổn định.

Nguồn: HSC

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here