Cập Nhật CTCP Sữa Việt Nam (VNM) [Khả Quan +11,0%]

0
11
CTCP Sữa Việt Nam (VNM)
Cập Nhật CTCP Sữa Việt Nam (VNM) [Khả Quan +11,0%]
: VNM-Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
VNM
29/05/2017
VCSC
VietCapital Securities (Công ty Chứng khoán Bản Việt)
Báo cáo công ty
VN
pdf
7

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here