Mô hình tổ chức của Chứng quyền có bảo đảm (CW)

0
18
Mô hình tổ chức của Chứng quyền có bảo đảm (CW)

Từ ngày 01/7/2015, việc xây dựng và vận hành thị trường các chứng khoán phái sinh (CKPS) đã có cơ sở pháp lý để thực hiện là Nghị định 42/2015/NĐ-CP quy định về CKPS và TTCK phái sinh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Từ ngày 01/9/2015, các CtyCK được phép phát hành các chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) để niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP (Nghị định 60). Theo đó, CW được coi là sản phẩm mà SGDCK Tp. HCM rất tâm huyết nghiên cứu và đôn đốc triển khai.

Để hiểu rõ hơn về CW bài sau đây tôi sẽ trình bày Mô hình tổ chức thị trường CW mà sắp tới sẽ được triển khai tại TTCK Việt Nam. Dựa trên cấu trúc thị trường tại một số nước và vùng lãnh thổ như Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, có thể khái quát mô hình thị trường và các chủ thể tham gia thị trường CW với vai trò và chức năng chính như sau:

Ủy ban Chứng khoán (UBCK)

Có vai trò cấp phép cho tổ chức phát hành, giám sát tình hình hoạt động, tài chính của tổ chức phát hành. UBCK sẽ xem xét chấp thuận việc phát hành CW mới (hoặc phát hành thêm) của tổ chức phát hành dựa trên một số tiêu chuẩn nhất định như vốn, xếp hạng tín nhiệm. Mỗi đợt phát hành phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như về khối lượng phát hành, giá tối thiểu, thời gian lưu hành mới được cấp phép.

CtyCK

Là tổ chức phát hành CW và/hoặc có chức năng tạo lập thanh khoản trên thị trường (nhà tạo lập thị trường). CtyCK muốn phát hành CW phải được cơ quan quản lý – UBCK cấp phép. Hình thức phát hành CW lần đầu tương tự như IPO cổ phiếu.

SGDCK

Có vai trò cấp phép niêm yết CW, giám sát nghĩa vụ của tổ chức phát hành, nhà tạo lập thị trường.

Trung tâm Lưu ký – Thanh toán – Bù trừ

Có vai trò xác nhận lưu ký CW, thực hiện chức năng thanh toán, bù trừ giao dịch CW.

Công ty định mức tín nhiệm

Có vai trò đánh giá, xếp hạng về tài chính và mức độ rủi ro tài chính của tổ chức phát hành.

Nhà tạo lập thị trường (Liquidity Provider-LP)

Có thể là tổ chức phát hành hoặc tổ chức khác do tổ chức phát hành lựa chọn.

Sau khi được SGDCK chấp thuận niêm yết, CW được giao dịch tương tự như cổ phiếu, trên cùng hệ thống giao dịch. Lúc này trên thị trường cần có hoạt động của nhà tạo lập thị trường nhằm tạo thanh khoản cho thị trường CW. Chi tiết giao dịch chứng quyền sẽ được gửi đến Trung tâm thanh toán bù trừ để thực hiện thanh toán. Chu kỳ thanh toán chứng quyền niêm yết giống với chu kỳ thanh toán thông thường áp dụng với cổ phiếu, và báo cáo định kỳ về tỷ lệ sở hữu chứng quyền cũng được gửi đến nhà đầu tư tương tự như báo cáo về tỷ lệ sở hữu chứng khoán.

Chứng quyền được thanh toán khi người sở hữu chứng quyền thực hiện quyền của mình. Phương thức thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc bằng vật chất hoặc kết hợp cả hai phương thức theo tỷ lệ chuyển đổi và giá thực hiện đã xác định thông qua hệ thống thanh toán trên thị trường. Thanh toán bằng tiền mặt được thực hiện thông qua việc thanh toán khoản chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thanh toán cho người sở hữu chứng quyền. Với những CW dựa trên chỉ số thì phương thức thanh toán là bằng tiền mặt.

Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here