Lợi ích và hạn chế của Chứng quyền có bảo đảm (CW)

0
34
Lợi ích và hạn chế của Chứng quyền có bảo đảm (CW)

Từ ngày 01/9/2015, các CtyCK được phép phát hành các chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) để niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP (Nghị định 60). CW được coi là sản phẩm mà SGDCK Tp. HCM rất tâm huyết nghiên cứu và đôn đốc triển khai.

CW có tính chất là một công cụ phái sinh nhưng không đòi hỏi những kỹ thuật giao dịch và thanh toán quá phức tạp. Đây được coi là công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư gia tăng hiệu quả đầu tư cũng như phòng vệ rủi ro trên TTCK. Để đạt được hiệu quả cao trong việc đầu tư CW thì Nhà đầu tư cần hiểu rõ những lợi ích cũng như hạn chế của CW là gì.

  1. Lợi ích

Tác động đòn bẩy

Với chi phí ban đầu mua CW chỉ bằng một phần nhỏ so với đầu tư vào tài sản cơ sở, nhà đầu tư đã có thể sở hữu CW mà vẫn có thể thu được lợi nhuận như kỳ vọng nếu đầu tư vào tài sản cơ sở. Hơn thế, CW còn có tác động đòn bẩy, nghĩa là chỉ một thay đổi nhỏ về giá của tài sản cơ sở cũng có thể dẫn đến sự thay đổi lớn hơn về giá của CW và vì thế mức thu nhập đạt được sẽ lớn hơn. Ngược lại, một sự sụt giảm về giá của tài sản cơ sở có thể dẫn đến sự sụt giảm lớn hơn về giá của CW, tuy nhiên mức thiệt hại tối đa của CW chỉ giới hạn ở mức phí mua CW ban đầu. Tác động đòn bẩy chính là điểm hấp dẫn nhất của CW.

Lợi nhuận không hạn chế, khoản lỗ tối đa cố định

Đầu tư vào CW có thể mang lại lợi nhuận không hạn chế trong khi khoản lỗ tối đa được cố định, đó chính là khoản chi phí để mua CW. Ví dụ, trong trường hợp thị trường diễn biến không như dự đoán, nhà đầu tư có thể bán lại CW để bù đắp chi phí ban đầu hoặc nắm giữ đến khi đáo hạn và chịu khoản lỗ tối đa là chi phí mua ban đầu.

Giao dịch và thanh toán dễ dàng, thanh khoản cao

CW tuy có đặc điểm như một sản phẩm phái sinh nhưng được giao dịch như một loại cổ phiếu trên sàn giao dịch cổ phiếu. SGDCK các nước có quy định bắt buộc về thành viên tạo lập thị trường, có nghĩa vụ yết giá hai chiều liên tục, tạo thanh khoản trên thị trường, do đó nhà đầu tư có thể mua, bán CW được dễ dàng. Nhà đầu tư không cần phải mở tài khoản giao dịch khác để mua/bán CW. Ngoài ra, các quy định về thời gian, phương thức giao dịch, thanh toán… đều tương tự như cổ phiếu, tức là đã được chuẩn hóa nên nhà đầu tư có thể tìm hiểu sản phẩm và tham gia giao dịch, thanh toán một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

2. Hạn chế

Rủi ro đòn bẩy

Tác động đòn bẩy có tính hai mặt. Ngoài việc khuếch đại lợi nhuận, một CW cũng có thể khuếch đại mức độ tổn thất khi giá của tài sản cơ sở biến động bất lợi cho vị thế của CW. Nguyên nhân là do giá trị của CW sẽ biến động nhanh hơn nhiều so với biến động giá trị của tài sản cơ sở. Sản phẩm này được các nhà đầu tư ngắn hạn sử dụng để kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư đòn bẩy ngắn hạn nhưng cũng là sản phẩm có mức độ rủi ro cao khi so sánh với việc đầu tư trực tiếp vào tài sản cơ sở.

Vòng đời giới hạn – Giá trị thời gian

Việc giao dịch chứng quyền có rủi ro về thời gian đáo hạn và rủi ro tín dụng của tổ chức phát hành. Thông thường thời gian tồn tại của CW là từ 6 tháng đến 24 tháng. Sau thời hạn này, CW sẽ không được giao dịch hay thực hiện quyền nữa. Vì vậy, khác với đầu tư cổ phiếu trực tiếp, nhà đầu tư không thể nắm giữ CW dài hơn thời hạn quy định nhằm kỳ vọng giá của tài sản cơ sở phục hồi. Mặt khác, thời hạn của CW được xem là giá trị thời gian của CW đó. Càng đến gần thời gian hết hạn, giá trị CW càng giảm dần và giá trị CW sẽ bằng không (0) khi CW đến hạn.

Rủi ro từ nhà phát hành

Rủi ro này phát sinh khi nhà phát hành bị phá sản hoặc gặp khó khăn về tài chính dẫn đến không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho nhà đầu tư khi CW đến hạn. Do đó, nhà đầu tư cũng cần đánh giá tình hình tài chính và hoạt động, mức đánh giá tín nhiệm cũng như quy trình quản trị rủi ro của tổ chức phát hành.

 Không có quyền cổ đông

CW là một quyền về tài sản tài chính hình thành trong tương lai nên người nắm giữ CW không có quyền cổ đông như người nắm giữ tài sản cơ sở.

Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here