Các quy định về yêu cầu ký quỹ chứng khoán phái sinh tại HSC

0
12
Quy định yêu cầu ký quỹ tại HSC

Thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) Việt Nam sắp chính thức đi vào hoạt động, với sản phẩm đầu tiên được triển khai là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Một trong những vấn đề quan trọng và bắt buộc khi tham gia TTCKPS là ký quỹ.

Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) định nghĩa: Ký  quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc chứng khoán được chấp nhận ký  quỹ để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của bên có nghĩa vụ.

Tại HSC có quy định về yêu cầu ký quỹ cụ thể như sau:

  1. Mức ký quỹ ban đầu (IM- Initial Margin)

Đây là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số vị thế đang nắm giữ.

Mức ký quỹ ban đầu vào cuối ngày giao dịch được xác định bởi công thức:

IM = Tỷ lệ ký quỹ ban đầu x Số vị thế mở x Số nhân hợp đồng x Giá TT cuối ngày

Trong đó:

  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do HSC quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ
  • Số nhân hợp đồng sản phẩm Hợp đồng Tương lai Chỉ số cổ phiếu VN30 là 100,000 VNĐ
  • Giá TT cuối ngày là  giá thanh toán cuối ngày do Trung tâm bù trừ xác định

2. Mức ký quỹ duy trì (MM- Maintenance Margin)

Mức ký quỹ duy trì là số tiền ký quỹ cần phải duy trì tối thiểu đối với số vị thế đang nắm giữ, được xác định như sau:MM = 80% x IM

Trong đó tỷ lệ 80% do HSC quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Khi Số dư ký quỹ giảm xuống dưới Mức ký quỹ duy trì, khách hàng sẽ nhận được thông báo nộp bổ sung ký quỹ (Margin Call) để Số dư ký quỹ về Mức ký quỹ ban đầu.

3. Tỷ lệ ký quỹ
Tỷ lệ ký quỹ (%)=(Số dư ký quỹ)/(Mức ký quỹ ban đầu)Tỷ lệ ký quỹ cho biết mức độ rủi ro của tài khoản khách hàng. HSC quy định:

Tỷ lệ ký quỹ ≥ 80% : An toàn
60% <Tỷ lệ ký quỹ <80% : Yêu cầu ký quỹ bổ sung
≤ 60% : Đóng vị thế bắt buộc
4. Nhận thông báo ký quỹ
Từ 16:30 ngày T, khách hàng nhận thông báo yêu cầu nộp bổ sung ký quỹ qua các kênh liên lạc đã được xác nhận (SMS, email), nếu tài khoản khách hàng có Số dư Ký Quỹ thấp hơn Mức Ký Quỹ Duy Trì.

5. Nộp ký quỹ
Khách hàng cần nộp ký quỹ bổ sung vào tài khoản phái sinh hoặc đóng bớt vị thế trước 11:30 ngày T+1.Nếu khách hàng chưa thực hiện nộp ký quỹ bổ sung, HSC sẽ tiến hành đóng bớt vị thế trên tài khoản của khách hàng từ 13:00 ngày T+1.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên lạc với tôi qua:


Mr Mạnh

SĐT/Zalo: 0983.63.83.99

Skype: manh.nviet

Email: manh.nviet@gmail.com

Website: dautu-chungkhoan.com

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here